Pražský hrad

Pražský hrad Medzi dominantami Prahy sa vyníma národná kultúrna pamiatka Pražský hrad, ktorý sa nachádza v pokojnej pražskej štvrti Hradčany. Svojimi rozmermi – 570 m dĺžky a 130 m šírky – je najväčší súvislý hradný komplex na svete. Podľa Kosmasovej kroniky založila pevnosť bájna kňažná Ľudmila, manželka kniežaťa Přemysla Oráča (najstarší doložený knieža). Nové úvahy hovoria, že hradište vzniklo koncom 9.storočia, kedy Spytihněv preniesol kniežace sídlo z Ľavého Hradca na Hradčanské návršie.
Archeologický výskum ukázal, že sídlo obkolesovalo opevnenie (Priekopa). Pochádza z prvej polovice 9. str. Nepochybne najstaršou stavbou kniežacieho sídla bol kostol zasvätený Panne Márii. Bol postavený v 80. rokoch 9. str. kniežaťom Bořivojom (852/853? – 888/889?). Nový dreveno-hlinený model opevnenia na čelnej strane obložený na sucho poukladaných opukových kameňov dal zhotoviť pravdepodobne Spytihněv I. (875? – 915?). Opevnenie malo šírku približné 8 m a výšku minimálne 4 m.
V 10. str. si kresťanstvo získavalo čoraz viac prívržencov, a to pripravilo dobrú pôdu pre ďalšie cirkevné stavby. Knieža Vratislav I. stavia Jiřský kostol v roku 915, ktorý bol neskôr prerobený na baziliku s kláštorom (kláštor bol postavený v roku 976 a je to prvý ženský kláštor v Čechách ako aj kláštor vôbec). Knieža Václav (neskôr svätý a hlavný patrón Čiech) založil v roku 926 Rotundu sv. Víta, ktorá bola neskôr prerobená na baziliku. Veľkú prestavbu pevnosti si zobral na svoje plecia Soběslav I. (1090 – 1140), ktorý v časovom horizonte 50 rokov postavil rozsiahle kamenné opevnenie. To vymezilo hradné územie na rozlohu 4 ha. Po jeho obnove sa z pevnosti stal kamenný románsky hrad. Taktiež sa pričinil o vybudovanie kráľovského paláca. Ako kráľovské sídlo sa oficiálne začal používať počas vlády Přemysla Otakara I. (okolo rokov 1155 – 1230), ktorý ako prvý získava dedičné kráľovskú korunu. Přemysl Otakar I. rozšíril kráľovský palác a zveľadil hradné opevnenie.
Nástupom rodu Luxemburgovcou nastal najväčší rozkvet hradu za vlády Karla IV. (1316 – 1378). Stavebný rozvoj začal s výstavbou gotickej Katedrály sv. Víta, ktorá je postavená na mieste, kde stála Rotunda sv. Víta (neskôr bazilika). Uskutočnila sa aj obnova kráľovského paláca, ktorý bol zničený pri požiari v roku 1303. Úmyslom Kárla IV. bolo z hradu vybudovať pohodlné a reprezentačné sídlo českých Kráľov.
V priebehu ďalších rokov už panovníci vydávali rozhodnutia z Kráľovho dvora v Starom meste. Jednou z príčin presunu panovníkov na Kráľovský dvor boli husitské vojny v rokoch (1415 - 1436), ktoré mali veľmi negatívny dopad na hrad, pretože kráľovské sídlo bolo vyplienené a poškodené.
Pražský hrad začal obývať až Vladislav II. Jagellonský (1456 – 1516). Za jeho vlády došlo k obnoveniu sídla a v rokoch 1490-1502 dal vybudovať Vladislavský sál s rozmermi 62 m dĺžky, 16 m šírky a 13 m výšky. Ľudvik II. Jagellonský (1506 – 1526) rozšíril palác o tzv. Ľudvikovo krídlo.
Nástupom Habsburgovcou na český tron v roku 1526 začína na hrad prenikať renesančný sloh.
Prvým z dynastie Habsburgovcou bol Ferdinand I. (1503 – 1564), ktorý sa na hrade postaral o také skôsty, ako je kráľovská záhrada, výnimočným renesančným dielom je- letohrádok. Medzi luxusné stavby, o ktoré sa zaslúžil Ferdinand I., je Veľká a malá mičovňa.
Významné obdobie nastáva za vlády Rudolfa II. (1552 – 1612). Ten spolu s cisárskym dvorom zvolával na hrad umelcov, učencov v prírodných vedách, hvezdárov a alchymistov. Na společenské a reprezentačné účely postavil Španielsky sál, kde bola na určitý čas umiestnená aj jeho umelecká zbierka. Intenzívne sa venoval záhradám a odsúhlasil výstavbu Zlatej uličky. Po skončení jeho vlády hrad prestal fungovať ako cisárska rezidencia. Význam hradu mimoriadne poklesol. Výnimkou bola len stavba Matyašovej brány(slávna vstupná brána do hradu zo západu z 1. na 2. nádvorie), ktorá má barokový pôvod a bola postavená za vlády kráľa Matyaša II. (1557 – 1619).
Tridsať ročná vojna (1618 – 1648) pustošila nielen krajinu, ale aj hrad. Pustošenie vystriedalo rabovanie, kedy zmizla veľkolepá Rudolfova zbierka.
Ďalší Habsburgovci už nejavili záujem o Pražsky hrad a presťahovali sídlo do Viedne.Stavebná aktivita upadá. Výnimkou bola Jazdiareň. Stavebný bum vypukol až za vlády Márie Terézie (1717 – 1780).
Jedina - česká kráľovná. Hradný areál sa podrobil rozsiahlej prestavbe. Jestvujúce obvodové stavby sa spojili v jeden celok a s priečnými traktami dostali jednotnú fasádu v štýle tzv. viedenského klasicizmu.
K opätovnému využívaniu hradného komprexu dochádza až po vzniku Československa (1918), kedy sa stáva sídlom prezidenta. Do prezidentského kresla zasadol Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937). Pod taktovkou architekta Josipa Plečníka sa realizovali stavebné úpravy a rekonštrukcie jednotlivých objektov. Časová prestávka nastala počas 2. svetovej vojny. Po vojne hrad opäť ožil. Prezident sa vrátil na hrad a pokračovalo sa v rekonštrukcii. Postupne sa sprístupňovali nové objetky pre návštevníkov. V roku 1993 je hrad sídlom prezidenta Českej republiky.
V súčasnosti sa Pražksý hrad považuje za významné kultúrne dedičstvo českého národa, kde sú umiestnené pozostatky českých kniežat a českých kraľov, najznámejšie kresťanské relikvie, korunovačné klenoty, jedinečné umelecké poklady a taktiež historické dokumenty. Hradný komplex zahŕňa aj niekoľko muzeí a galleríí.
Pobyty Praha
Liečebné a relaxačné pobyty. Ceny, typy, on-line rezervácie.

Galéria fotiek Pražského hradu

jQuery fotoblog: tutoriál, download • vytvoril Erik Gyepes

Pobyty Praha
Liečebné a relaxačné pobyty. Ceny, typy, on-line rezervácie.

Kalendár:

Rozloha Prahy:

496km2

Počet obyvateľov:

1 286 008(2010)

Zoznam pražských pamiatok:

Kostoly a kaplnky

Na Pražskom hrade:

 • Kaplnka svätého Kríža
 • Kostol Všetkých svätých
 • Kostol Všetkých svätých
 • Kostol svätého Mikuláša (Malá Strana)
 • Kostol svätého Mikuláša (Staré Mesto, Praha)
 • Kostol Narodenia Pána
 • Kostol svätého Jakuba Väčšieho
 • Kostol Svätého Ducha
 • Kostol Panny Márie Snežnej
 • Kostol Panny Márie Víťaznej
 • Kostol svätého Tomáša Apoštola
 • Kostol svätého Bartolomeja
 • Kostol svätého Martina v múre
 • Kostol svätej Anny
 • Kostol svätého Jiljí
 • Kostol svätého Havla
 • Kostol svätého Františka
 • Kostol svätej Ľudmily
 • Kostol svätého Petra na Poříčí
 • Betlehemská kaplnka
 • Na Vyšehrade:

  • Kostol svätého Petra a Pavla

  Kláštory

 • Strahovský kláštor
 • Emauzský kláštor
 • Kláštor svätej Anežky Českej
 • Kláštor augustiniánov kanonikov
 • Židovské pamiatky

 • Staronová synagóga
 • Maiselova synagóga
 • Klausová synagóga
 • Španielska synagóga
 • Starý židovský cintorín
 • Paláce

 • Palác Kinských
 • Černínsky palác
 • Schwarzenberský palác
 • Hrzánsky palác
 • Martinický palác
 • Valdštejnský palác
 • Šternberský palác
 • Tomáškov palác
 • Malý Fürstenberský palác
 • Thunovský palác
 • Kolovratský palác
 • Pachtovský palác
 • Petschkov palác
 • Palác Michny z Vacínova
 • Clam-Gallasov palác
 • Palác Adria
 • Palác Lažanských
 • Stavby určené na vzdelávanie a kultúru

 • Karolinum
 • Národné divadlo
 • Národné múzeum
 • Klementinum
 • Rudolfinum
 • Ostatné stavby

 • Pražský hrad
 • Na Pražskom hrade:

  • Staré proboštství
  • Jazdiareň Pražského hradu
 • Karolov most:
  • Staromestská mostná veža
  • Malostranské mostné veže
 • Staromestská radnica
 • Novomestská radnica
 • Obecný dom
 • Šítkovská vodárenská veža
 • Staromestská vodárenská veža
 • Výpravná budova pražského hlavného nádražia
 • Kultúrne pamiatky, ktoré nemajú charakter stavby

 • Staromestské námestie
 • Václavské námestie
 • České korunovačné klenoty
 • Archív Českej koruny
 • Moje obľubené mestá:

  Londýn

  Moskva

  Moja obľúbená turistická destinácia:

  Chorvátsko

  Kouč osobního rozvoje

  Články, ktoré môžu zaujať:
  Osobní koučink Osobný koučing je inšpirácia a pomoc na ceste osobného zdokonaľovania a zmeny, smerujúce k väčšej osobnej radosti, spokojnosti i lepšiemu profesionálnemu výkonu a prosperite.
  Jak se naučit anglický Ako rýchlo porozumieť a komunikovať v anglickom jazyku Ako všetko, aj angličtina, vyžaduje prax. Nedovoľte, aby vám strach zviazal jazyk a zabránil k získaniu toho, po čom túžite.
  Jak si zvýšit sebevědomí Ako si zvýšiť sebavedomie-programujte pravidelne svoju myseľ